» Основними завданнями управління є:


22 червня 2013

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахування особистостей соціально-культурного середовища району;

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти;

- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління виконавчого комітету та координація діяльності цих навчальних закладів;

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

- аналіз стану освіти в місти, прогнозування та розроблення міської програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території міста;

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території міста, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.Офіційний веб-сайт Управління освіти Світловодського міськвиконкому
http://svitlosvit.com.ua